نبرد سازندگی برای بازسازی عراق شروع شده است

25 بهمن 10:21
حیدر العبادی:عمليات آزادسازي و پيروزي بر تروريسم پایان یافته است و در اين بين از کشورهاي دوست که در اين نبرد حق عليه تروريسم در کنار ما ايستادند، با افتخار ياد مي کنيم

به گزارش خبرگزاری جهان اسلام، نخست  وزير عراق تاکيد کرد کشورش با توجه به منابع طبيعي خود، شرايط ايده آلي براي سرمايه گذاري دارد.
به گزارش شبکه تلويزيوني الحدث، حيدر العبادي در سخنان خود در حاشيه نشست بازسازي عراق در کويت گفت: در دهم دسامبر گذشته پايان يافتن عمليات آزادسازي و پيروزي کامل بر تروريسم داعش و آزادسازي همه خاک عراق را اعلام کرديم. در اين بين از کشورهاي دوست که در اين نبرد حق عليه تروريسم در کنار ما ايستادند، با افتخار ياد مي کنيم. 
العبادي افزود: جنگ به پايان رسيد و نبرد سازندگي و بازسازي آغاز شده است. درست است که خسارتهاي مادي ما بسيار و نيازمند پولهاي فراواني است، اما پيروزي با چيزي بسيار گرانبهاتر بدست آمد، با فداکاريهاي هزاران تن از عراقيها و از بهترين فرزندان کشورمان. عراقيها خاک کشورمان را آزاد کردند، اما در عين حال، جهان و منطقه را از خطر داعش و خطر تروريسم در امان نگاه داشتند و نقشه هاي جنايتکارانه اش را در ايجاد ترس و وحشت و کشتار و ويراني ناکام گذاشتند.
نخست وزير عراق در ادامه گفت: امروز عراق، پيروز، يکپارچه و قدرتمند ايستاده است، اما روي آوار ويرانيهاي تروريسم ايستاده است که اين گروه هاي تروريستي به جا گذاشتند. اين گروه ها مي خواستند عراقيها را بر اساس مذهب يا دين يا منطقه يا قوميت، چند دسته و از هم جدا کنند، اما ناکام ماندند و عراقيها براي دفاع از خاکشان با هم متحد شدند.
ويرانيهاي داعش علاوه بر زيرساختها و تاسيسات اقتصادي، بخش مسکن را نيز تا حد بسيار بالايي شامل شد، به گونه اي که داعشي ها به تخريب برنامه ريزي شده خانه ها مبادرت ورزيدند، تا جايي که نزديک به يکصد و پنجاه هزار خانه مسکوني چه به صورت کاملا و چه به صورت جزئي تخريب شد.بنابراين اين مسئله نياز مند توجه ويژه ما و حمايت جامعه بين المللي است تا خانواده هاي آواره به مناطقشان بازگردند و ثبات در عراق فراگير شود و از بازگشت هر گروه تروريستي ديگري جلوگيري کنيم.
حيدر العبادي همچنين خاطر نشان کرد: چيزي که مي خواهم بر آن تاکيد کنم اين است که عراق با منابع طبيعي که خدا در آن قرار داده است و همچنين با امکانات انساني بسيار و متخصص در تمامي زمينه هاي کار و فعاليت، قابليتهاي پيشرفت و توسعه را دارد و مي توانيم با کمک دوستان و برادرانمان، تلاشها را يکپارچه کنيم و از فضاي سرمايه گذاري و قانوني مناسب براي اجراي پروژه هاي اقتصادي و عمراني و خدماتي در استانهاي آزادشده و ديگر استانها استفاده کنيم. اين توانايي را داريم که سرمايه ها و سرمايه گذاران خارجي را جذب کنيم و اصلاحاتي اقتصادي انجام داديم که به سرمايه گذاران کمک مي کند.
وي افزود: دولت عراق با همکاري کارشناسان عراقي و کمک بانک جهاني، سه پرونده را براي طرحها و نقشه هاي خود آماده کرد که عبارتند از آماده سازي چارچوب کلي براي بازسازي و توسعه، ارزيابي ويرانيها در مناطق آزادشده و فرصتهاي سرمايه گذاري موجود در همه استانهاي عراق. با اين کار، آمارهاي کاملا دقيق از اوضاع اقتصادي و خدماتي عراق را در اختيار کشورهاي حامي يا سرمايه گذار قرار مي دهيم. 
العبادي همچنين گفت: با وجود شرايط جنگي که در آن با داعش مقابله کرديم و با فداکاريها و شجاعت فرزندان دليرمان و همچنين حمايتهاي بين المللي در آن پيروز شديم، به حوزه انساني توجه ويژه اي کرديم و در هر يک از نبردهايمان براي آزادسازي شهرها، آزادسازي انسانها را پيش از آزادسازي شهرها قرار داديم. دستوراتمان به نيروهاي امنيتي اين بود که شهروندان را در آغوش بگيرند و محافظت از آنان را وظيفه خود بدانند، در نتيجه شهروندانمان در همه مناطقي که آنها را آزاد کرديم، از نيروهاي امنيتي استقبال و براي آزادسازي مناطقشان به آنان کمک کردند. همچنان عمليات انساني را چه در پناه دادن به آوارگان و چه در بازگرداندن آنان پس از آماده سازي خدمات اصلي در مناطقشان و ثبات و خنثي سازي و برچيدن مينها و تله هاي انفجاري و فراهم کردن نيازهاي اوليه زندگي، ادامه مي دهيم و اين راه را تا بازگرداندن ديگر آوارگان به مناطقشان ادامه خواهيم داد، بويژه اينکه ما در آستانه انتخابات هستيم و مي خواهيم همه عراقيها در تمامي مناطق با تمام توان در آن شرکت کنند تا نمايندگاني واقعي را براي پيش بردن عمليات بازسازي و رشد اقتصادي در کشور انتحاب کنند.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما