54 بيمار فلسطيني به علت محاصره نوار غزه جان خود را از دست دادند

25 بهمن 11:0
54 فلسطيني در سال 2017 ميلادي در حالي جان خود را از دست دادند که منتظر مجوز رژيم صهيونيستي براي خروج از سرزمين هاي فلسطيني براي درمان بودند.

به گزارش خبرگزاری جهان اسلام، سازمان جهاني بهداشت و سازمان هاي غيردولتي روز سه شنبه اعلام کردند 54 فلسطيني در سال 2017 ميلادي در حالي جان خود را از دست دادند که منتظر مجوز رژيم صهيونيستي براي خروج از سرزمين هاي فلسطيني براي درمان بودند.
طبق گزارش مرکز حقوق بشر الميزان مستقر در نوار غزه، در سال هاي قبل فقط چند مورد مرگ فلسطيني هاي منتظر دريافت مجوز پزشکي ثبت شده بود.
سازمان جهاني بهداشت نيز اعلام کرد آماري را در اختيار دارد که قابل مقايسه با آمار سال 2016 است.
اين آژانس وابسته به سازمان ملل متحد در گزارشي اعلام کرد 25 هزار فلسطيني ساکن نوار غزه سال گذشته از اسرائيل درخواست رواديد کردند و فقط 54 درصد توانستند در زمان مقرر به پزشک مراجعه کنند. 
جرالد راکنس چائوب رئيس دفتر اين سازمان در سرزمين هاي فلسطين اعلام کرد «درصد رواديد اختصاص يافته به بيماران براي خروج از غزه به شيوه نگران کننده کاهش يافت و به پايان ترين سطح بعد از 2008 رسيد سالي که انتشار اين آمار شروع شد.»
اسرائيل همه ورودي هاي کرانه باختري که از سال 1967 اين منطقه را اشغال کرده است و نوار غزه را به استثنا چند کيلومتر مرز بين اين منطقه و مصر تحت کنترل دارد. 
به علاوه نوار غزه با محاصره شديد اسرائيل رو به رو است.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما