مقاومت در مقابل اقدامات صهيونيستها در قدس ساکت نمي ماند

28 بهمن 10:32
حماس به رژيم صهيونيستي درباره ادامه تلاشها و برنامه هايش براي ايجاد تغييرات گسترده و عميق براي يهودي سازي شهر قدس هشدار دارد.

به گزارش خبرگزاری جهان اسلام، به نقل از خبرگزاري آناتولي از غزه، جنبش حماس روز جمعه با انتشار بيانيه اي به رژيم صهيونيستي درباره ادامه تلاشها و برنامه هايش براي ايجاد تغييرات گسترده و عميق براي يهودي سازي شهر قدس هشدار دارد. حماس، اقدامات رژيم صهيونيستي را تهديدي براي تغيير نشانه ها و نمادهاي شهر قدس ، بافت جغرافيايي ، ترکيب جمعيتي و تحريف هويت فلسطيني آن خواند.
جنبش مقاومت اسلامي در اين بيانيه اعلام کرد اسرائيل مي داند که مقاومت در برابر ادامه يورش و تعرضات اين رژيم به اراضي فلسطين و مکان هاي مقدس آن بي تفاوت و ساکت نخواهد نشست. جنبش حماس از ساکنان شهر قدس خواست انتفاضه خودضد اقدامات اسرائيل را تشديد و از ابزارها و شيوه اي مختلف پاسخ اين اقدامات را بدهند.
اين جنبش از ملت هاي عربي و اسلامي خواست به اشکال گوناگون از تقويت استقامت و پايداري ساکنان قدس در برابر نقشه هاي خطرناک رژيم صهيونيستي براي نابودي هويت اسلامي و عربي اين شهر پشتيباني کنند.
حماس در ادامه، از اتحاديه عرب و سازمان همکاري اسلامي خواست تصميمات فوري براي جلوگيري از اجرايي شدن برنامه ها و نقشه هاي اسرائيل و توقف سياست هاي آن در زمينه يهودي سازي شهر قدس اتخاذ کنند.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما