آماده اجراي اقدامات بيشتر عليه ايران هستيم

28 بهمن 11:21
ترزا مي بر آمادگي کشورش براي همراهي با آمريکا در اتخاذ اقدامات بيشتر عليه ايران تاکيد کرد.

به گزارش خبرگزاری جهان اسلام، به نقل از شبکه اسکای نیوز؛ نخست وزير انگليس بر آمادگي کشورش براي همراهي با آمريکا در اتخاذ اقدامات بيشتر عليه ايران تاکيد کرد. 
ترزا مي گفت: انگليس درباره فعاليت هاي ايران که ثبات خاورميانه را برهم مي زند، نگراني هاي مشترکي با آمريکا دارد. 
مي افزود: لندن براي اتخاذ تدابير بيشتر عليه تهران آمادگي دارد. 
شبکه اسکاي نيوز عربي به اين موضوع که نخست وزير انگليس اين سخنان را در کجا بيان کرده است، اشاره نکرد.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما