امیر قطر: سیاست ماجراجویانه همسایگان قطر امنیت منطقه را برهم زده است‎

28 بهمن 16:52
امیر قطر "سیاست های ماجراجویانه" کشورهای عربستان، بحرین و امارات را برهم زننده امنیت منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری جهان اسلام، به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر "محاصره کشورش از سوی عربستان، بحرین، امارات و مصر را شکست خورده" توصیف کرد و گفت: کسانی که قطر را محاصره کردند، امنیت و افق سیاسی شورای همکاری را برهم زده و تضعیف کردند.
وی در سخنرانی خود در اجلاس امنیتی مونیخ افزود که همسایگان قطر بحران حوزه خلیج فارس را ایجاد کردند.
امیر قطر افزود: برخی از اینها، بازیگران منطقه ای اصلی هستند که زمانی گمان می رفت که عامل ثبات در عرصه جهانی هستند اما این توصیف اکنون دیگر وجود ندارد، زیرا سیاست های ماجراجویانه آنها به تضعیف و برهم خوردن امنیت منطقه ای و افق اقتصادی شورای همکاری به عنوان یک بلوک راهبردی منجر شده است.
وی خاطرنشان کرد: قطر از ماه ژوئن سال گذشته با دیپلماسی خود و گشودن مسیرهای تجاری جدید و متنوع کردن اقتصاد توانست بر محاصره زمینی و دریایی و هوایی از سوی مصر، امارات، عربستان و بحرین فائق آید.
امیر قطر گفت: قطر قویتر از گذشته شد و حتی در سایه ناآرامی های منطقه ای، یکی از بیشترین کشورهای برخوردار از صلح و امنیت باقی ماند و درپی محاصره، وحدت قطر تقویت شد و دوحه از حاکمیت خود محافظت کرد.
شیخ تمیم گفت: محاصره قطر نشان داد که چگونه کشوری کوچک می تواند از دیپلماسی و برنامه ریزی اقتصادی راهبردی برای مقابله با طوفان تجاوزگری همسایگان بزرگ و طمعکار بهره گیرد. آنها می خواهند از کشوری کوچک به عنوان مهره شطرنج در بازی قدرت و کشمکش های طائفه ای استفاده کنند.
امیر قطر درباره امنیت منطقه ای نیز گفت: باید درخصوص حداقل امنیت و همزیستی توافق صورت گیرد تا این امر، صلح و شکوفایی را به همراه بیاورد.وی همچنین خواهان آغاز یک توافق امنیتی منطقه ای شد تا خاورمیانه بتواند ناآرامی ها را پشت سر بگذارد.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما