غربال امنیتی کارکنان کاخ سفید

29 بهمن 10:19
رئیس کارکنان کاخ سفید به دنبال رسوایی تنی چند از مقام های دولت ترامپ، اعلام کرد که همه تاییدیه های امنیتی کارکنان برای تکمیل تحقیقات پیرامون پیشینه آنان لغو می شود.

به گزارش خبرگزاری جهان اسلام، به نقل از خبرگزاری رویترز، جان کلی رئیس کارکنان کاخ سفید اعلام کرد که تاییدیه های موقت امنیتی آن دسته از کارکنان کاخ سفید که تحقیقات پیرامون پیشینه آنان از سال گذشته تا کنون به تعویق افتاده، لغو می شود.
این تصمیم کلی پس از آن اتخاذ می شود که در روزهای گذشته سه تن از مقام های کاخ سفید در پی رسوایی اخلاقی آنان و یا از ترس موفق نشدن در احراز صلاحیت امنیتی استعفا دادند.
بسیاری از مقام های دولت ترامپ از جمله «جرد کوشنر» داماد و مشاور سابق او با استفاده از تاییدیه موقت امنیتی کار می کنند و هنوز تحقیقات پیرامون پیشینه آنان برای صدور صلاحیت دائم امنیتی تکمیل نشده است.
در دو هفته گذشته، «راب پورتر» دبیر کارکنان کاخ سفید که متهم به آزار دو همسر پیشین خود شده بود و «دیوید سورنسون» نویسنده سخنرانی های ترامپ به دنبال اتهام آزار و اذیت، استعفا کردند.
همچنین «جرج دیوید بنکس» مقام شورای ملی اقتصاد آمریکا پس از آنکه اطلاع یافت که موفق به احراز صلاحیت امنیتی دائم نخواهد شد، استعفای خود را اعلام کرد.
به دنبال جنجال های سیاسی و رسانه ای درباره پیشینه مردان دولت ترامپ، بسیاری از کارکنان کاخ سفید از آینده مبهم خود در تشویش هستند.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما