به هر قيمتي مقابل رژيم صهيونيستي مي ايستيم

2 اسفند 9:39
ژنرال جوزف عون فرمانده ارتش لبنان: ارتش با هرگونه تلاش اسرائيل براي لطمه وارد کردن به حاکميت و تماميت ارضي لبنان، قاطعانه مقابله خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری جهان اسلام،به نقل از اسکاي نيوز، ژنرال جوزف عون فرمانده ارتش لبنان گفت: به هر قيمتي که باشد، با هر گونه تجاوزات اسرائيل (رژيم صهيونيستي) عليه حاکميت لبنان مقابله مي کنيم.
ژنرال جوزف عون تاکيد کرد، ارتش با هرگونه تلاش اسرائيل براي لطمه وارد کردن به حاکميت و تماميت ارضي لبنان، قاطعانه مقابله خواهد کرد. همچنين ارتش حق دارد، از همه منابع اقتصادي خود بهره برداري کند. عون افزود: ارتش با فداکاري و به هر قيمتي، همه شرايط و لوازم را براي مقابله با هرگونه تجاوز اسرائيل، فراهم خواهد کرد. وي تصريح کرد: اسرائيل، اخيرا تهديدات مختلف و اقدامات خطرناکي صورت داده است که حق ثابت لبنان در برخورداري از ثروت هاي نفتي اين کشور را به ويژه در بلوك گازي شماره 9 مورد تجاوز قرار مي دهد. افزون بر آن احداث ديوار حائل در مرزهاي جنوبي که چه بسا از خاک لبنان نيز مي گذرد، از اقدامات تجاوزگرانه اين رژيم محسوب مي شود.

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما